Al fietsend op weg naar een duurzaam loopbaanbeleid!

Inmiddels bestaat Bizbike 5 jaar en zijn we uitgegroeid tot een mooi en gezond bedrijf die zich nog steeds in groeiende lijn bevindt. Hierbij spelen onze personeelsleden een zeer grote rol en willen we verder blijven werken aan de bevordering van hun werkomstandigheden.

Hiervoor is een project opgestart in Februari 2019 waarbij we een tevredenheidsenquête hebben laten doorgaan en informele gesprekken gehouden hebben. Op deze manier was het mogelijk het personeel aan het woord te laten, want ook hun inbreng is voor ons zeer belangrijk. Hier is uit gebleken dat wij de betrokkenheid van onze medewerkers verder kunnen optimaliseren en dit door het uitwerken van een HR-beleid.

  1. Meer duidelijkheid scheppen over functioneren van de medewerkers en hoe ze bijdragen tot het gemeenschappelijk resultaat.
  2. Medewerkers hun competenties ten volle laten benutten.
  3. Meer duidelijkheid voor de medewerkers wie de leidinggevende is.

Hierbij is een actieplan opgesteld om deze aan te pakken. We spreken over verschillende punten die zullen worden aangepakt en dit binnen een periode van 18 maanden. Dit gaande van het opzetten van dit competentiebeleid tot het uitwerken van een evolutiecyclus als ook een doorgroeibeleid en onthaalbeleid.

Dit project werd dan ook ingediend bij het Europees sociaal fonds waarna dit ook aanvaard werd. Dit brengt met zich mee dat wij van het ESF financiële steun ontvangen hebben om dit project te helpen verder zetten.

Zo kan dit project leiden tot het creëren van meer betrokken en gemotiveerde medewerkers om zo een nog betere werkomgeving te kunnen opbouwen.

Volgende story
  • Mediahuis

    In 2014 startte Bizbike een langdurige samenwerking met Mediahuis. Mediahuis is een mediaplatform dat investeert in relevante merken en zich focust op het informeren van hun lezers op lange termijn. Enkele gekende mediamerken zijn onder andere Het Nieuwsblad,…

    Lees meer